Zusuke

Camera Rental

Bảng Giá Mới Nhất


bảng giá thân máy

Bảng giá Canon tháng 8

Áp dụng cho khách trong tháng 8 năm 2018

Xem thêm
bảng giá Nikon

Bảng giá Nikon tháng 8

Áp dụng cho khách trong tháng 8 năm 2018

Xem thêm
bảng giá Sony

Bảng giá Sony tháng 8

Áp dụng cho khách trong tháng 8 năm 2018

Xem thêm
bảng giá Phụ kiện khác

Bảng giá phụ kiện tháng 8

Áp dụng cho khách trong tháng 8 năm 2018

Xem thêm

Những câu nói hay về nhiếp ảnh


“Đừng gói ghém máy ảnh khi bạn chưa rời khỏi hiện trường”.

— Joe McNally (1952)

Hướng dẫn cơ bản

img09

Hướng dẫn sử dụng cơ bản

giới thiệu các cách sử dụng máy ảnh cơ bản.

img09

Hướng dẫn sử dụng cơ bản

giới thiệu các cách sử dụng máy ảnh cơ bản.

img09

Hướng dẫn sử dụng cơ bản

giới thiệu các cách sử dụng máy ảnh cơ bản.